Historia

Linköpings domsagas häradsrätt och Rådhusrätten slogs samman den 1 januari 1971 och bildade Linköpings tingsrätt. Motala och Mjölbys tingsrätter slogs samman med Linköpings tingsrätt den 1 maj 2001.

Uppdaterad
2020-10-13