Vår verksamhet

Vid Linköpings tingsrätt arbetar drygt 55 personer. Verksamheten bedrivs i trivsamma och moderna lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

För avgörande och beredning av mål och ärenden är tingsrätten indelad i rotelgrupper som består av två eller flera rotlar. I varje rotelgrupp finns det domare, handläggare och notarier. För avgörande och beredning av gemensamma ansökningar, notariebrottmål, notarieärenden och konkursärenden finns särskilda rotlar.

Vid tingsrätten finns även en administrativ grupp som svarar för bl.a. registratur, ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri, reception, information, lokaler, teknik, IT, avtal, säkerhet och arkiv.

Uppdaterad
2020-10-13