Vår verksamhet

Linköpings tingsrätt är en mångsidig och välfungerande organisation, där över 55 engagerade individer arbetar tillsammans för att säkerställa en rättvis och effektiv rättslig process. Beläget i de moderna och inbjudande lokalerna på Garnisonsområdet i Linköping, är tingsrättens atmosfär både professionell och välkomnande.

Organisationen är strukturerad i två avdelningar för att hantera en mångfald av mål och ärenden. Varje avdelning är utrustad med domare, handläggare och notarier, som samarbetar för att säkerställa rättvisa och korrekta bedömningar.

Förutom de som arbetar direkt med rättsliga processer, finns det också en administrativ grupp som utgör ryggraden i tingsrättens dagliga drift. Denna grupp ansvarar för en mängd olika funktioner, inklusive registratur, ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri, reception, information, lokalhantering, teknisk support, IT-tjänster, avtalsförvaltning, säkerhetsåtgärder och arkivering. 

Uppdaterad
2024-03-28