Vår verksamhet

Vid Linköpings tingsrätt arbetar drygt 55 personer. Verksamheten bedrivs i trivsamma och moderna lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

För avgörande och beredning av mål och ärenden är tingsrätten indelad i två avdelningar. På varje avdelning finns det domare, handläggare och notarier.

Vid tingsrätten finns även en administrativ grupp som svarar för bl.a. registratur, ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri, reception, information, lokaler, teknik, IT, avtal, säkerhet och arkiv.

Uppdaterad
2023-08-08