Beslut om förändringar i notarieförordningen gällande tillgodoräknande

Den 7 juli 2022 beslutade regeringen om ändringar i notarieförordningen i enlighet med ett förslag från Domstolsverket.

Ändringarna avser 3 och 8 §§ i notarieförordningen och innebär att den som ansöker om notarietjänstgöring och vill att tidigare arbetslivserfarenhet ska tillgodoräknas, måste begära detta i sin ansökan. Om tillgodoräknande begärs gör Domstolsverket liksom idag en bedömning av om det finns förutsättningar för tillgodoräknande. Som mest kan sex månader tillgodoräknas, vilket innebär att en ordinarie notarietjänstgöring blir 18 månader istället för 24.

En förlängd notarietjänstgöring vid Mark- och miljödomstolarna alternativt Patent- och marknadsdomstolen blir 24 månader istället för 30. Om tillgodoräknande inte begärs får även den med tidigare arbetslivserfarenhet tjänstgöra full tid i domstol för respektive anställning. Tjänstgöringens längd anges i beslutet om anställning och kan sedan inte ändras under notarietjänstgöringen.

Ändringarna i notarieförordningen träder i kraft den 1 januari 2023 och kommer att gälla för notarieanställningar som utlyses efter detta datum.

Uppdaterad
2023-02-09