Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Särskilt om kamerabevakning

Vänersborgs tingsrätts lokaler har kamerabevakning som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt två månader från inspelnings-datum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Vänersborgs tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident.

Uppdaterad
2021-12-01