Mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt

Den 30 september är expeditionstiden förkortad och domstolen stänger kl 14.30. Detta på grund av planerat driftstopp i vårt målhanteringssystem.

Telefon, växel
0521-27 02 00
Besöksadress
Hamngatan 6, 462 30 Vänersborg
Postadress
Box 1070, 462 28 Vänersborg
Mer kontaktinformation