Vänersborgs tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer liksom olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och godmanskap. Vänersborgs tingsrätt är även mark- och miljödomstol.

Telefon, växel
0521-27 02 00
Besöksadress
Hamngatan 6, 462 30 Vänersborg
Postadress
Box 1070, 462 28 Vänersborg
Leveransadress
Hamngatan 6, 462 30 Vänersborg
Öppettider och kontakt