Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 2537-23 för synpunkter senast den 30 april 2024

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och ändrad verksamhet vid Kristinehedsverket i Halmstads kommun.

M 5300-23 för synpunkter senast den 17 mars 2024

Ansökan om tillstånd för anläggande och drift av nya sjö- och markkabelförband i Kattegatt utanför Hallands kust samt på Väröhalvön i Varbergs kommun.

M 4051-23 för synpunkter senast den 27 maj 2024

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till bergtäkt, återvinningsverksamhet och vattenverksamhet m.m inom fastigheten Ljungby Prästgård 2:1 i Falkenbergs kommun. 

Uppdaterad
2022-05-03