Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken för befintlig brygganläggning samt planerad vågbrytare vid Morlanda småbåtshamn i Orust kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet makroalgodling på allmänt vatten i Tanums kommun

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken till täktverksamhet m.m och för verksamheten nödvändig vattenverksamhet inom fastigheten Hallorstorp 1:5 i Vårgårda kommun

Ansökan om nytt tillstånd för befintlig och tillståndsgiven verksamhet vid Stora Enso Paper AB:s verksamhet i Hyltebruk i Hallands län.

Ansökan om tillstånd för bergtäkt och vattenverksamhet inom fastigheten Varola 1:6, Varola s:15 i Skövde kommun.

Uppdaterad
2019-10-16