Alternativ väg till domaryrket

I en ettårig anställning som adjungerat råd kan du som är erfaren och kvalificerad jurist pröva domaryrket och meritera dig för anställning som domare.

Anställningen som adjungerat råd är en möjlighet för dig som inte har domstolsbakgrund att få prova på domaryrket. Den skapar också bättre förutsättningar för att din lämplighet för yrket ska kunna bedömas i ett senare skede om du söker en ordinarie domaranställning.

Unik möjlighet och värdefull merit

Anställningen som adjungerat råd är tidsbegränsad till ett år och innebär en sammanhållen domarmeritering i överrätt och underrätt. Du börjar i hovrätt eller kammarrätt och fortsätter sedan i tingsrätt eller förvaltningsrätt. Ett halvår på varje plats.

Som adjungerat råd får du genom utbildning, praktiskt arbete och med stöd av erfarna kollegor möjlighet att arbeta som domare. Som sådan deltar du i föredragningar och förhandlingar. Du får också skriva domar och beslut.

Arbetet i såväl överrätt som underrätt ger dig dessutom möjlighet att prova båda typerna av domstol, där kärnan i arbetet i underrätt är självständigt beslutsfattande och arbetet i överrätt främst är inriktat på kollegialt beslutsfattande.

Vem kan ansöka om att bli adjungerat råd?

Det är värdefullt för Sveriges Domstolar att få in medarbetare med olika erfarenheter för att öka den totala juridiska kunskapen och ha en stor bredd.

Du har troligtvis värdefull erfarenhet för arbete i domstol om du idag arbetar som åklagare eller advokat, men också om du utför annat kvalificerat juridiskt arbete. Om detta stämmer in på dig och du är intresserad av att prova arbetet i domstol kan en anställning som adjungerat råd vara aktuell för dig.

Hur ansöker jag om att bli adjungerat råd?

Adjungerade råd anställs av hovrätter och kammarrätter. Kontakta gärna en av våra hovrätter eller kammarrätter om du är intresserad och vill veta mer. Lediga anställningar annonseras på domstol.se.

Om rekrytering av domare

På Domarnämndens webbplats kan du läsa hur du ansöker om domaranställning och hur rekryteringen av domare fungerar.

Uppdaterad
2022-11-16