Vite och stämning

Målen är få inom plan och bygg där mark- och miljödomstolen fungerar som första instans. De vanligaste är vitesmålen.

I vitesmål ansöker tillsynsmyndigheter, till exempel kommunala byggnadsnämnder, om utdömande av vite när någon inte följt ett föreläggande som myndigheten tidigare har beslutat om, med stöd av plan- och bygglagen.

Mer sällan förekommande exempel är mål om inlösen och ersättning för intrång i pågående markanvändning.

Mål som startas genom stämning

Tvister enligt plan- och bygglagen, om exempelvis ersättning på grund av att en detaljplan ändras eller upphävs, startas genom stämning.

Läs mer om stämningsansökan här:

Uppdaterad
2020-05-27