Kontakta domstolen

Om du som journalist har frågor kring mål och ärenden, vill beställa dom eller andra handlingar ska du vända dig direkt till domstolen.
Mer information

Kontaktuppgifter

Telefon, växel: 0470-560 100

E-post: mmd.vaxjo@dom.se

Mediedomare

Lagmannen är tingsrättens mediekontakt i övergripande frågor, men även vår mediedomare kan uttala sig generellt i domstolsfrågor, till exempel genom att övergripande förklara hur rättssystemet är uppbyggt och hur processen i domstol ser ut.

Marie Gerrevall
Tf chefsrådman vid mark- och miljödomstolen
telefon 0470-560 172

Beställ dom eller allmän handling

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2022-04-04