Mål: P 6541-12

MÖD 2012:46

Vägledande avgörande

9 kap. 7 och 10 §§ PBF har funnits inte vara tillämpliga när den åtgärd som legat till grund för beslut om byggsanktionsavgift vidtagits efter det att bygglov sökt men innan det beviljats. Beslut om byggsanktionsavgift har därför undanröjts.