Mål: F 1057-12

Avgörande

Fråga om skälig arrendeavgift enligt 10 kap. 6 § jordabalken. Hovrätten har inte funnit skäl att göra en ändring i den bedömning arrendämnden gjort i fråga om skälig avgift.