Mål: P 4796-12

MÖD 2012:57

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att skuggning från en tujahäck i det aktuella fallet inte kan anses utgöra betydande olägenhet enligt 3 kap. 17 PBL. Vid bedömningen har beaktats att skuggningen endast omfattat några timmar per dag och att fastigheten ligger i ett lummigt område där viss skuggning får tålas.