Mål: M 10039-11

Avgörande

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till samförbränningsanläggning, nu fråga om tillstånd till en ny alternativt ombyggd panna, vilka villkor för utsläpp till luft och vatten som ska gälla för den nya pannan samt tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten.