Mål: M 4027-09

Avgörande

Länsstyrelsens rättelseföreläggande om utjämning av vall m.m. på viss fastighet undanröjt sedan det framkommit att fastigheten inte berördes.