Mål: F 3607-12

Avgörande

En skriftlig överenskommelse om fastighetsreglering upphör inte att gälla enbart på grund av att lång tid förflutit innan förrättningen avslutats.