Mål: M 8421-11

Avgörande

Strandskyddsdispens och tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter har lämnats för tillbyggnad av fritidshus