Mål: F 2956-12

Avgörande

Ledningsrätt för befintlig telestation. Nu fråga om ledningsrättens förenlighet med 6 § ledningsrättslagen med hänsyn till telestationens lokalisering och storlek.