Mål: M 10363-11

Avgörande

Ansökan om stranskyddsdispens för byggande av sjöbod på befintlig brygga avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.