Mål: M 2469-12

Avgörande

Efter medgivande har villkor i tillstånd om muddring och utfyllnad m.m. i en hamn ändrats så att de stabiliserade massorna ska läggas högst till nivån motsvarande lägsta lågvatten