Mål: M 2940-12

Avgörande

Föreläggande att återställa botten efter muddring och uppförande av brygga. Nu fråga om vid vilken tidpunkt föreläggandet ska vara fullgjort.