Mål: P 3443-12

Avgörande

Fråga om föreläggande om rivning av olovlig tillbyggnad och påförd byggnadsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har endast senarelagt tidpunkten för fullgörande av föreläggandet.