Mål: F 9755-11

Avgörande

Fastighetsbildning, avstyckning ska prövas med utgångspunkt i den detaljplan som gäller vid prövningstillfället.