Mål: M 2373-12

Avgörande

Kammarkollegiet har tillerkänts ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen