Mål: M 9657-11

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom genom vilken Naturvårdsverket förpliktas att utge viss ersättning till markägare för oförutsedd skada på grund av Hornborgasjöns restaurering.