Mål: M 6741-12

Avgörande

Fråga om utformning av villkor för buller från skilda vindkraftsparker med delvis samma påverkansområde. Även fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 16 kap. 11 § miljöbalken om samordnad prövning.