Mål: M 947-13

Avgörande

Spritfabrik på Kristianstadsslätten har ej beviljats tillstånd till ytterligare uttag av grundvatten.