Mål: M 7165-13

Avgörande

Förutsättningar att meddela förbud mot att släppa ut spillvatten till avloppsanläggning har ansetts föreligga.