Mål: F 10282-12

Avgörande

Vid omprövning av tomträttsavgäld har som jämförelseobjekt friköp givits en hög vikt vid analysen av markvärdet på prövningsfastigheten.