Mål: M 5622-13

Avgörande

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning för BDT-vatten uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan anläggning. Nämnden har därför att fog för att förbjuda anläggningen.