Mål: M 4569-13

Avgörande

Omlokalisering av en infiltrationsbädd med ny infiltrationsteknik har jämställts med inrättande av en ny avloppsanordning. Åtgärderna har därför varit tillståndspliktiga. Eftersom tillstånd inte sökts har det funnits förutsättningar att ta ut en miljösanktionsavgift.