Mål: M 5341-13

Avgörande

MÖD ansåg liksom Va-nämnden att arrendator av tomt för fritidshus ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av arrendetomt till kommunens allmänna va-anläggning.