Mål: P 1190-13

MÖD 2013:41

Vägledande avgörande

En balkong med en area om 3,7 kvadratmeter som kragar ut 1,3 meter från husliv 2,5 meter över marken har ansetts öka byggnadens volym och därmed vara att betrakta som en bygglovspliktig tillbyggnad.