Mål: M 1205-13

Avgörande

Förutsättningar att meddela tillstånd till utökad verksamhet vid ett blysmältverk har inte ansetts föreligga.