Mål: M 516-13

Avgörande

I ett mål om tillstånd till vattenverksamhet har ett villkor för dämningsgräns under viss del av året inte ansetts motiverat. Även fråga om tid för anmälan om oförutsedd skada.