Mål: M 2304-13

Avgörande

Ett begränsningsvärde för halten olja i dagvatten har upphävts och frågan om villkor för utsläppet har skjutits upp i avvaktan på utredning.