Mål: M 2747-13

Avgörande

Ett föreläggande att åtgärda brister i ventilation m.m. har i en punkt konstaterats ha ett otydligt innehåll. Ett upphävande av enbart den punkten skulle innebära en skärpning av föreläggandet. Hela föreläggandet har upphävts.