Mål: M 10932-12

Avgörande

Fartygsförening som driver hamnrörelse för sina medlemmar har ansetts vara verksamhetsutövare för miljöfarlig versamhet och kunnat debiteras tillsynsavgift.