Mål: M 4921-13

Avgörande

Ett beslut av en kommunaltjänsteman har upphävts på grund av bristande behörighet enligt delegationsordningen.