Mål: P 1017-13

Avgörande

Granne har utan bygglov uppfört stödmurar delvis på grannfastighet. Stödmurarna har ansetts innebära en sådan betydande olägenhet för grannfastighetens ägare att bygglov i efterhand för dessa murar ska nekas och grannen föreläggas att undanröja murarna belägna på grannfastigheten.