Mål: M 2847-13

Avgörande

Fråga om länsstyrelsens tillsyn över ett naturreservat innefattar äldre vägar samt om betesstängsel utformats på lämpligt sätt.