Mål: M 5589-13

Avgörande

Fråga om förutsättningar för befrielse från skyldigheten att betala anslutningsavgift för kommunal va-anläggning.