Mål: P 979-13

Avgörande

Förhandsbesked för bygglov till en carport har beviljats trots att det enligt gällande plan var utfartsförbud till gatan
utanför carporten.