Mål: M 10360-12

Avgörande

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och därmed inte kunnat dömas ut.