Mål: M 2275-13

MÖD 2013:27

Vägledande avgörande

Omlokalisering av wc-tank till annan plats på fastigheten har ansetts vara att jämställa med inrättande av ny avloppsanordning och därmed tillståndspliktig. Då tillstånd inte sökts har förutsättning funnits för uttag av miljösanktionsavgift.