Mål: M 1674-13

Avgörande

Länsstyrelsen har inte ansetts ha rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att tillerkänna enskild bidrag enligt 4 § förordningen om bygde- och fiskeavgifter.