Mål: M 2177-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits fog för ett föreläggande om att utföra undersökningar avseende ventilation och buller i en bostadslägenhet.