Mål: M 1472-13

Avgörande

Fråga om tillsyn avseende buller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.