Mål: M 1803-13

Avgörande

Ett föreläggande för en kommun att tillse att allmän va-anläggning för avlopp anordnades inom visst område har ansetts befogat.