Mål: M 1184-13

Avgörande

Överklagande av ett avskrivningsbeslut meddelat av Statens va-nämnd. Även fråga om vissa yrkanden kan tillåtas inom ramen för processen.